Aanvragen Lotus

AANVRAGEN  http://www.webwerkers.nl/pics/pop-informatie-aanvragen.png                                              

 

Voor het aanvragen van de lotus(sen) kun u een mail sturen naar:    k.baronlotus@ziggo.nl

Vermeldt u daarin de volgende dingen:

 • Datum
  bij meerdere data de verschillende data vermelden i.c.m de tijden
 • Aantal lotussen
  hoeveel slachtoffers heeft u nodig?
 • Speeladres
  compleet adres met naam van de organisatie of het bedrijf
 • Telefoon
  telefoonnummer van het speeladres of mobiel nummer van de docent
 • Tijdsduur
  begin- en eindtijd, eventuele pauze (lunch) opgeven
 • Inzet doel
  wat wordt er van de lotus verwacht?
 • Rekeningadres
  compleet adres met contactpersoon, telefoonnummer en e-mail
 • Referentie
  uw kenmerk voor de rekening, zonder kenmerk vermelden wij de aanvraagdatum.


-> De lotussen zullen dan minimaal 20 minuten voor aanvang op de locatie zijn. Voor een EHBO examen 30 minuten                voor aanvang op de locatie zijn.

-> Mocht er heel veel gegrimeerd moeten worden houdt u daar dan rekening mee door de aanvangstijd ruim te                          vervroegen.

-> U vraagt de lotus(sen) altijd voor minimaal 2 uur aan.

-> Uiteraard proberen wij altijd zoveel mogelijk samen te rijden, en de afstand van de lotus(sen) naar de locatie                           zo klein mogelijk te houden.Onze lotussen werken conform het lotusleerboek.G.H.W. Baron - Grit
Coordinator
/ Instructrice Lotus