Aanvragen LOTUSslachtoffers

 

  Afbeelding invoegen


AANVRAGEN LOTUS:
                                               

 

 

Voor het aanvragen van deLOTUS kun u een mail sturen naar: info@lotusassen.nl

Vermeldt u daarin de volgende dingen:

 • Datum
  bij meerdere data de verschillende data vermelden i.c.m de tijden.

 • Aantal lotussen
  hoeveel LOTUSslachtoffers heeft u nodig?

 • Speeladres
  compleet adres met naam van de organisatie of het bedrijf.

 • Telefoon
  telefoonnummer van het speeladres of mobiel nummer van de docent.

 • Tijdsduur
  begin- en eindtijd, eventuele pauze (lunch) opgeven.

 • Inzet doel
  wat wordt er van de LOTUSslachtoffers verwacht?

 • Rekeningadres
  compleet adres met contactpersoon, telefoonnummer en e-mail.

 • Referentie
  uw kenmerk voor de rekening, zonder kenmerk vermelden wij de aanvraagdatum.

-> De LOTUS slachtoffers zullen dan minimaal 30 minuten voor aanvang op de locatie zijn.
     Voor een EHBO examen 30 minuten voor aanvang op de locatie zijn.

-> Mocht er heel veel gegrimeerd moeten worden houdt u daar dan rekening mee door de aanvangstijd     
     ruim te vervroegen.

-> U vraagt de LOTUSslachtoffers altijd voor minimaal 2 uur aan.

-> Uiteraard proberen wij altijd zoveel mogelijk samen te rijden, en de afstand van de LOTUS slachtoffers naar de 
     locatie zo klein mogelijk te houden.


Onze LOTUSslachtoffers werken conform het lotusleerboek en het Oranje kruis boek.G.H.W. Baron - Grit
Coordinator
/ Instructeur LOTUS