Bent u geschikt als lotus?


  
U moet zich voor dat u aan een opleiding lotus slachtoffer begint wel

afvragen, of u ook in staat bent om de opleiding, waarin u nogal veel tijd

moet investeren, ook met goed gevolg  kunt afronden.

 

Hieronder een aantal vuistregels voordat u aan een cursus begint:

 * Niet kleurenblind zijn, of slecht kleuren kunnen onderscheiden.   

 * Een goede lichamelijke gezondheid te hebben.                      

 

 Welke eisen stellen wij aan u:  

  * U dient in het bezit te zijn van een geldig EHBO diploma.   

  * U dient goed gemotiveerd aan de cursus te beginnen.     

  * U dient een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-  

    vaardigheid te hebben.    

  * U dient over voldoende vrije tijd en inzet te beschikken.