Doel van de LOTUSslachtoffers


 
Het doel van de LOTUSslachtoffers (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers), is het ontwerpen en ensceneren van ongeval  situaties en het op medisch verantwoorde wijze uitbeelden van  acute zieken daarin, ten behoeve van het onderwijs in de Eerste  hulpverlening EHBO, Bedrijf hulpverlening, Brandweer, Ambulance oefeningen, en Rampen oefeningen op kleine of  grote schaal.
 

De EHBO- lessen moeten zo worden gegeven dat de cursisten wanneer zij een werkelijk ongeval meemaken, dit herkennen en weten hoe zij  moeten handelen. Het is dan ook noodzakelijk bij EHBO- lessen zoveel  mogelijk de werkelijkheid te benaderen.

Aangezien het niet mogelijk is les te geven aan de hand van een werkelijk  gebeurd ongeval, zullen tijdens de EHBO- lessen de ongevallen moeten worden nagebootst.

Iemand zal voor slachtoffer moeten spelen en de stoornis of  het letsel zo natuurgetrouw mogelijk uitbeelden. Die iemand die voor slachtoffer speelt noemt men een lotus slachtoffer.

Spel en werkelijkheid vloeien ineen. Zo zelfs, dat onlangs een hulpverlener aan een op de grond liggend echt slachtoffer vroeg: is dit nou echt of bent u soms een LOTUSspecialist?
 
ZO ECHT IS HET!!!!