Hoe ziet de opleiding eruit


 


Algemeen

Om als lotus aan de slag te mogen moet je eerst een gedegen opleiding volgen. Onze vereniging verzorgt deze opleiding zelf. De opleiding tot LOTUS slachtoffer duurt twee winterseizoenen afgesloten door een landelijk examen. Behalve tijdens de lessen moet er ook thuis veel geleerd en geoefend worden.
De opleiding word gegeven door een erkend Studieleider en een Medisch begeleider van een kring zoals bijvoorbeeld onze kring, Lotuskring Assen. De opleiding tot Lotus slachtoffer is moeilijk en vraagt veel doorzettingsvermogen.

Kan iedereen een LOTUS slachtoffer worden?
Iedereen kan slachtoffer spelen. Van een LOTUS slachtoffer wordt verwacht dat hij een slachtoffer is. Het zal niet iedereen gegeven zijn dat goed neer te zetten. Ten slotte is ook niet iedereen een goed acteur schilder of zanger. Zo moet je dit ook zien, een zekere aanleg is vereist. Verder zijn belangrijke voorwaarden:

* een geldig EHBO diploma
* eigen prestatie kritisch kunnen beoordelen
* goed kunnen improviseren en inspelen op collega's
* kritiek kunnen accepteren en willen verwerken in je spel
* goed onderscheid kunnen maken in spel en eigen veiligheid

De opleiding wordt gehouden op dinsdagavond van 19.15 uur tot 21.45 uur.         (de duur van deze opleiding is twee jaar)

Of zaterdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. (de duur van deze opleiding is 1 jaar)

Na het behalen van het examen heeft u uw lotusdiploma en wordt u tot de kring toegelaten. De kring heeft ook op de dinsdagavond les. Zij volgen 7 a 8 herhalingslessen per jaar.

Of op zaterdag. Zij volgen 2 herhalingsdagen per jaar.


Lotus Examen:

1 Examenonderdeel ontwerpen, ensceneren en acteren bewusteloosheid
2 Examenonderdeel grimeren en acteren shock
3a. Examenonderdeel ontwerpen en ensceneren verplicht letsel
3b. Examenonderdeel grimeren en acteren verplicht letsel

Elk examen onderdeel duurt één uur. Elke kandidaat wordt door twee verschillende examenteams beoordeeld.
De onderdelen 1 en 3 worden door het ene en 2a en 2b door het andere team beoordeeld.
Deze wisseling is bedoeld om de objectiviteit/intersubjectiviteit van de beoordeling te optimaliseren.