No Play regel


  Bij Lotus staat de veiligheid voorop. Niet alleen die van het Lotus-  

slachtoffer, maar ook die van de hulpverleners. Een Lotus slachtoffer zal nooit zonder medeweten van een instructeur of arts een letsel uitbeelden en ook nooit gegrimeerd de straat op gaan. Een hulpverlener mag er dan  ook  van uitgaan dat een letsel dat door een Lotus slachtoffer wordt  getoond een gespeeld letsel is.

 

Nu kan het gebeuren dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen er toch een echt letsel ontstaat of dat hulpverleners en/of het Lotus slachtoffer in een  gevaarlijke situatie terecht komen. Op dat moment gebruikt het  Lotus slachtoffer de term 'NO PLAY'.

Bij het uitspreken van de woorden No- Play door het Lotus slachtoffer, dienen de hulpverlener en het Lotus slachtoffer direct het spel te  stoppen, ten teken dat er daadwerkelijk iets aan de hand is.

 

Let op: U dient op dat moment het Lotus slachtoffer te behandelen als een echt slachtoffer en de echte hulpverlening serieus in te zetten.

Gelieve de No- Play code aan de hulpverleners kenbaar te maken en op te nemen in de draaiboeken van ramp oefeningen.