Spelregels van onze lotussen

  De veiligheid van onze lotusslachtoffers staat bij ons, maar uiteraard ook bij u, hoog in het vaandel.
  Om deze veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen hebben wij enkele spelregels opgesteld.


  "NO PLAY"

  Onze lotusslachtoffers streven er naar om zo realistisch mogelijk op te treden, echter kan het lotusslachtoffer ook echt iets krijgen.
  Als een lotusslachtoffer "NO PLAY" zegt is er daadwerkelijk iets aan de hand. Het spel moet dan direct stopgelegd worden en er
  dient daadwerkelijk hulp worden verleend. Zorg er voor dat "NO PLAY" ook bij de hulpverleners/cursisten bekend is.

  Uiteraard weet u als instructeur wat het lotusslachtoffer moet uitbeelden. Als deze hier van afwijkt én niet kan reageren dan
  moet u ervan uitgaan dat er daadwerkelijk iets aan de hand is.


  (KUNSTMATIGE) ROOK

  Als het lotusslachtoffer wordt gevraagd om op te treden in (kunstmatige)rook dan zal hij/zij hier tegen beschermd moeten worden.
  Hiervoor zijn adembeschermingsmiddelen beschikbaar zoals: een mondmasker klasse FFP2 óf een gelaatsmasker met filterbus klasse A2P3.
  Dit afhankelijk van de concentratie van de rook én de tijd die het lotusslachtoffer in de, met rook gevulde, ruimte moet verblijven.

  Voor deze adembeschermingsmiddelen moet u, volgens de Arbowet artikel 3 lid b en artikel 44, zorgdragen.
  Het lotusslachtoffer is op zijn/haar beurt verplicht om het adembeschermingsmiddel te gebruiken.

  GREEP VAN HEIMLICH

  Bij het oefenen van deze greep mag, door de hulpverlener/cursist, alleen de plaatsbepaling bij het lotusslachtoffer worden gedaan.
  Voor het daadwerkelijk uitoefenen van deze greep zijn hulpmiddelen beschikbaar zoals de "Act Fast".

  REANIMEREN

  Op het lotusslachtoffer mag geen reanimatie worden toegepast. U dient er op toe te zien dat de hulpverlener/cursist hier ook niet aan begint.