LOTUSkring Assen


 
 
De leden van onze LOTUSkring stellen de buitenkant van hun lichaam beschikbaar voor het  bekwamen van hulpverleners.            
Dit doen ze door ontwerpen, ensceneren, grimeren en acteren van ongevalstoedrachten op een zo realistische mogelijke manier.

De LOTUSkring bemiddeld tussen de aanvragende hulpverleningsinstantie en onze leden.                                                                                                                          Hulpverlenende instanties zijn BHV opleidingen, EHBO verenigingen, brandweercorpsen, ambulancediensten, universiteiten, scholen, opleidingsinstituten, bedrijven enz.
 

De LOTUSkring stelt zich ten doel om de kennis van haar leden op pijl te brengen en te houden door middel van eerst een LOTUSopleiding in een groep en verrijkingslessen in een kring.

Dit volgens de landelijke norm doch uitgebreid met de specifieke vragen en behoeften van hulpverlenende instanties. Dit doen wij op vrijwillige basis.

Kilometer en andere vergoedingen berekenen wij binnen het kader der landelijke geldende tarieven. Er is overleg mogelijk.